Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – ul. Riečna od č.d. 51 po 118, ul. Komenského od č. d. 123 po 145+č.d. 94

 

 bude v termíne

24. august 2015               od 07:10 h         do 17:30 h

25. august 2015               od 07:10 h         do 17:30 h

26. august 2015               od 07:10 h         do 17:30 h

28. august 2015               od 07:10 h         do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com