Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – ul. Riečna, ul. Komenského od č. d. 146 po 165 a ul. Vihorlatská od č. d. 166 po koniec obce smer Zemplínske Hámre

 

bude v termíne

2. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

3. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

4. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com