Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou-  ul. Komenského od č.d. 146 po 165 a ul. Vihorlatská od č.d.166 po koniec obce smer Zemplínske Hámre

 bude v termíne

7. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

8. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

9. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.