Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou-  ul. Komenského od č.d. 146 po 165 a ul. Vihorlatská od č.d.166 po koniec obce smer Zemplínske Hámre

 bude v termíne

7. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

8. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

9. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.


 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com