Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou-  ČOM: 0000423890 (VS DZURENKO, ul. Riečna, Komenského)

 bude v termíne

7. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

8. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

9. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.