Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou-  ul. Brusná a ul. Osloboditeľov od č.d. 682 po koniec obce smer Snina

 bude v termíne

  9. september 2015    od 07:30 h     do 17:30 h

10. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

11. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.