Prerušenie distribúcie elektriny

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

  Belá nad Cirochou 9006, ČOM: 0000367646, EIC: 24ZVS0000040296E (POŽIARNA ZBROJNICA)

   

bude v termíne

16. september 2015    od 07:20 h    do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.