Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – ul. Brusná a ul. Osloboditeľov od č. d. 682 po koniec obce smer Snina

 

 bude v termíne

16. september 2015               od 07:00 h         do 17:30 h

18. september 2015               od 07:00 h         do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.