Prerušenie distribúcie elektriny

 Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

   v obci Belá nad Cirochou – ul. Štúrova a ul. Vihorlatská od č.d. 254 po 302

 

bude v termíne

21. september 2015    od 07:40 h    do 16:30 h

 

 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.