Prerušenie distribúcie elektriny

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – ul. Partizánska, ul. Vihorlatská od č.d. 301 po 318 a ul. SNP od č.d. 381 po 356

 

bude v termíne

21. september 2015    od 07:30 h     do 18:30 h

22. september 2015    od 07:20 h     do 18:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.