Prerušenie distribúcie elektriny

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – ul. Partizánska, ul. Vihorlatská od č.d. 301 po 318 a ul. SNP od č.d. 381 po 356

 

bude v termíne

21. september 2015    od 07:30 h     do 18:30 h

22. september 2015    od 07:20 h     do 18:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com