Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

obec Belá nad Cirochou - ul. Brusná a ul. Osloboditeľov od č. d. 682 po koniec obce smer Snina

 

bude v termíne

21. september 2015    od 07:10 h     do 17:30 h

22. september 2015    od 07:20 h     do 17:30 h

23. september 2015    od 07:20 h     do 17:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.