Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

obec Belá nad Cirochou - ul. Brusná a ul. Osloboditeľov od č. d. 682 po koniec obce smer Snina

 

bude v termíne

21. september 2015    od 07:10 h     do 17:30 h

22. september 2015    od 07:20 h     do 17:30 h

23. september 2015    od 07:20 h     do 17:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com