Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou -  VS DZURENKO  (ul. Riečna, Komenského), ZDRAVOTNÉ STREDISKO, STARÁ BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU, POŽIARNA ZBROJNICA, DOM SMÚTKU, VS MLYN(ul. Cintorínska, Riečna a Mlynská) a VS STANICA    

 

bude v termíne

23. september 2015    od 08:00 h     do 18:30 h

24. september 2015    od 08:00 h     do 18:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.