Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou -  VS DZURENKO  (ul. Riečna, Komenského), ZDRAVOTNÉ STREDISKO, STARÁ BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU, POŽIARNA ZBROJNICA, DOM SMÚTKU, VS MLYN(ul. Cintorínska, Riečna a Mlynská) a VS STANICA    

 

bude v termíne

23. september 2015    od 08:00 h     do 18:30 h

24. september 2015    od 08:00 h     do 18:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

 

 

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com