Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

obec Belá nad Cirochou - ul. Vihorlatská  od č. d. 474 po 445, ul. Riečna od Mlyna po č.d. 62

 

bude v termíne

25. september 2015    od 07:30 h     do 14:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.