Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou – DOM SMÚTKU a VS MLYN (ul. Cintorínska, Riečna a Mlynská)

 

bude v termíne

28. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

29. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

30. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.