Prerušenie distribúcie elektriny

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ul. Vihorlatská od č.d. 458 po Motorest, od č.d. 1 po penzión Mlyn a ul. Mlynská od č.d. 517 po 527

 

bude v termíne

28. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

29. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

30. september 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com