Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou – ZDRAVOTNÉ STREDISKO, STARÁ BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU, POŽIARNA ZBROJNICA, DOM SMÚTKU,  VS MLYN (ul. Cintorínska, Riečna a Mlynská), VS STANICA, VS DZURENKO (ul. Riečna, Komenského) a Belá nad Cirochou 535/33

 

bude v termíne

30. september 2015    od 07:20 h     do 17:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com