Prerušenie distribúcie elektriny

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – väčšia časť obce – okrem časti „Štambička“ (okrem ul. Partizánskej , ul. Vihorlatskej od č.d. 301 po 318 a ul. SNP od č.d. 381 po 356)

 

bude v termíne

30. september 2015    od 07:20 h     do 18:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com