Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – STARÁ BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU, VS DZURENKO

 ( ul. Riečna, Komenského)

 

bude v termíne

1. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

2. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.