Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ZDRAVOTNÉ STREDISKO, STARÁ BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU,POŽIARNA ZBROJNICA, DOM SMÚTKU, VS DZURENKO (ul. Riečna, Komenského), VS MLYN (ul. Cintorínska, Riečna, Mlynská), VS STANICA a Belá nad Cirochou 535/33 (NOVÝ OBECNÝ ÚRAD)

 

bude v termíne

6. október 2015    od 06:30 h     do 19:00 h

7. október 2015    od 06:30 h     do 19:00 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.