Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ul. Partizánska, ul. Vihorlatská od č.d. 301 po 318 a ul. SNP od č. 381 po 356

 

bude v termíne

8. október 2015    od 06:30 h     do 18:00 h

9. október 2015    od 06:30 h     do 18:00 h

12. október 2015   od 06:30 h     do 18:00 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.