Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – väčšia časť obce – okrem časti „Štambička“ (okrem ul. Partizánskej, ul. Vihorlatskej od č. 301 po 318 a ul. SNP od č. 381 po 356) 

 

bude v termíne

21. október 2015    od 06:30 h     do 18:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ZDRAVOTNÉ STREDISKO, STARÁ BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU,POŽIARNA ZBROJNICA, DOM SMÚTKU, VS DZURENKO (ul. Riečna, Komenského), VS MLYN (ul. Cintorínska, Riečna, Mlynská), VS STANICA a Belá nad Cirochou 535/33 (NOVÝ OBECNÝ ÚRAD)

 

bude v termíne

21. október 2015    od 06:30 h     do 18:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com