Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 Belá nad Cirochou 490, ČOM: 0000423887- STARÁ BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU

 bude v termíne

 

21. október 2015    od 09:00 h     do 17:30 h

22. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

23. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

26. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

27. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.