Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto

 

 v obci Belá nad Cirochou- ul. Švermova, ul. Kukučínova od ul. Švermovej po č. 610 a priľahlá ulička od č. 590 po koniec  

 

 bude v termíne

 

21. október 2015    od 09:00 h     do 17:30 h

22. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

23. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

26. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

27. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.