Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto

 

 Belá nad Cirochou 535/33 (NOVÝ OBECNÝ ÚRAD) 

 bude v termíne

28. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

29. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

30. október 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.