Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – POŽIARNA ZBROJNICA a VS STANICA

 

bude v termíne

2. november 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

3. november 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.