Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci  Belá nad Cirochou – ul. Staničná, ul Tajch a ul. Drieňová od č.d. 811 po 962

 

bude v termíne

2. november 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

3. november 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.