Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou-  VS STANICA a ul. Tajch

 

 bude v termíne

4. november 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

5. november 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

6. november 2015    od 07:00 h     do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.