Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

obec Belá nad Cirochou 9023, ČOM: 0000386821 (VS STANICA) a Belá nad Cirochou 535/33, ČOM: 00001314552 (NOVÝ OBECNÝ ÚRAD)

bude v termíne

11.november 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.