Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou 490, ČOM: 0000423887 (bývalý obecný úrad)  a Belá nad Cirochou 9006, ČOM: 0000367464 (Požiarna zbrojnica)

 

bude v termíne

13. júl 2015    od 07:40 h    do 17:00 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.