Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – ul. Hviezdoslavova, ul. Drieňová, ul. Staničná od č. d. 770 po hlavnú cestu a ul. Osloboditeľov od č.d. 682 po koniec obce smer Snina

 

 bude v termíne

11. november 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com