Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou-  ul. Partizánska, ul. Vihorlatská od č. 301 po 318 a ul. SNP od č. 381 po 356

 bude v termíne

 

  11. november 2015    od 06:40 h     do 16:40 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.


 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com