Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou 9012, ČOM: 0000372580- DOM SMÚTKU

 

bude v termíne

 12. november 2015    od 07:10 h     do 17:30 h

 13. november 2015    od 07:10 h     do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.