Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ul. Vihorlatská od č.d. 458 po Motorest, od č. d. 1 po penzión Mlyn, ul. Mlynská od č.d. 517 po 527

 

bude v termíne

12. november 2015    od 07:10 h     do 17:30 h

13. november 2015    od 07:10 h     do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.