Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou,

ul. Mlynská od č. 517 po č. 527

 

bude v termíne

18. november 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

19. november 2015        od 07:00 h    do 17:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.