Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou 9012, ČOM: 0000372580 DOM SMÚTKU a Belá nad Cirochou 9021, ČOM: 0000423895 VS MLYN

 

bude v termíne 

20. november 2015    od 07:00 h     do 17:00 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.


 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com