Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou 9012, ČOM: 0000372580 DOM SMÚTKU a Belá nad Cirochou 9021, ČOM: 0000423895 VS MLYN

 

bude v termíne 

20. november 2015    od 07:00 h     do 17:00 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.