Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou 9006, ČOM: 0000367646 – POŽIARNA ZBROJNICA

 

 bude v termíne

23. november 2015    od 07:00 h     do 17:00 h

24. november 2015    od 07:00 h     do 17:00 h

25. november 2015    od 07:00 h     do 17:00 h

26. november 2015    od 07:00 h     do 17:00 h

27. november 2015    od 07:00 h     do 17:00 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.