Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou 9016, ČOM: 000394546 (Ihrisko TJ Slovan)

 

bude v termíne 

13. júl 2015    od 07:40 h     do 17:00 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.