Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou 9006, ČOM: 0000367646 - POŽIARNA ZBROJNICA

  

bude v termíne

30. november 2015        od 07:00 h    do 17:00 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.