Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

Belá nad Cirochou 490, ČOM: 0000423887 -  STARÁ BUDOVA OBECNÉHO ÚRADU  

 

bude v termíne

1. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

2. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia