Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ul. Drieňová a ul. Hviezdoslavova

 

bude v termíne

3. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

4. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.