Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – ul. Drieňová a ul. Hviezdoslavova  

 

 bude v termíne

 7. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

 8. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

 9. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

10. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

11. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.