Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto:

 

v obci Belá nad Cirochou – ul. Drieňová a ul. Hviezdoslavova  

 

 bude v termíne

 7. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

 8. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

 9. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

10. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

11. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.


 

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com