Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

 v obci Belá nad Cirochou – ul. Drieňová, ul. Hviezdoslavova, ul. Sládkovičova, ul. Staničná od č.d. 770 po ČOV

 

bude v termíne

14. december 2015    od 07:30 h     do 16:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.