Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že pre odberné miesto:

 

časť obce Belá nad Cirochou úseky: ul. Vihorlatská od č.d. 254 po č.d. 318

 

bude v termíne

14. december 2015    od 08:00 h     do 16:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.