Prerušenie distribúcie eletkriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto: v obci Belá nad Cirochou - 

ul. Kukučínova, Švermova, Budovateľská, časť ul. Osloboditeľov od č.d. 681 po koniec obce smer Humenné

bude v termíne

3. júl 2015 od 07:10 h do 16:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.