Prerušenie distribúcie eletkriny

Východoslovenská distribučná a.s. Košice Vám oznamuje, že pre odberné miesto: v obci Belá nad Cirochou - 

ul. Kukučínova, Švermova, Budovateľská, časť ul. Osloboditeľov od č.d. 681 po koniec obce smer Humenné

bude v termíne

3. júl 2015 od 07:10 h do 16:30 h

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com