Program odpadového hospodárstva PSK na roky 2011-2015 - verejná vyhláška