Prvý občan Belej nad Cirochou a zároveň Sninského okresu v roku 2013

Prvým dieťaťom narodeným v roku 2013 v okrese Snina je Filip Hišem, občan obce Belá nad Cirochou. Keďže ide o prvé dieťa narodené v sninskej nemocnici v novom roku, tak pri tejto príležitosti starosta obce Belá nad Cirochou, p. Ján Vajda, spolu s primátorom mesta Snina, Ing. Štefanom Miľovčíkom, navštívili gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, aby mamičke malého Filipka zablahoželali, popriali im veľa zdravia, a zároveň odovzdali vecný i finančný dar. Počas návštevy na oddelení ich sprevádzal primár oddelenia MUDr. Vincent Lukáč.