Prvý občan Belej nad Cirochou a zároveň Sninského okresu v roku 2013

Prvým dieťaťom narodeným v roku 2013 v okrese Snina je Filip Hišem, občan obce Belá nad Cirochou. Keďže ide o prvé dieťa narodené v sninskej nemocnici v novom roku, tak pri tejto príležitosti starosta obce Belá nad Cirochou, p. Ján Vajda, spolu s primátorom mesta Snina, Ing. Štefanom Miľovčíkom, navštívili gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, aby mamičke malého Filipka zablahoželali, popriali im veľa zdravia, a zároveň odovzdali vecný i finančný dar. Počas návštevy na oddelení ich sprevádzal primár oddelenia MUDr. Vincent Lukáč.

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com