Rozhodnutie na uskutočnenie vodných stavieb a odber povrchových vôd

V prílohe je zverejnené Rozhodnutie Okresného úradu Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie na uskutočnenie vodných stavieb: Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry PSU Belá nad Cirochou - Protipožiarne nádrže a na odber povrchových vôd z vodných tokov Kamenný potok a Barnov potok.

 

Rozhodnutie na uskutočnenie vodných stavieb a odber povrchových vôd

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com