Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

V prílohe sa nachádza Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť "Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá nad Cirochou"

 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní