Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

V prílohe je zverejnené Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť "Belá nad Cirochou - Rozšírenie cintorína", vydané okresným úradom Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní- Belá nad Cirochou - Rozšírenie cintorína