Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

V prílohe je zverejnené rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť "Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou", vydané okresným úradom Snina, odbor starostlivosti o ŽP

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania