Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

V prílohe je zverejnené rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť "Regionálny zberný dvor Belá nad Cirochou", vydané okresným úradom Snina, odbor starostlivosti o ŽP

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com