Rybársky lístok

Od 01.01.2012 bude obec Belá nad Cirochou vydávať rybárske lístky. Tieto lístky sa vydávajú na základe ústnej žiadosti  fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Vyžiadať si ich môžete na sekretariáte obecného úradu.

Rybársky lístok sa vydáva

 • trojročný,
 • ročný,
 • mesačný,
 • týždenný.

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z.z.
Potrebujete platný občiansky preukaz alebo pas.

Výška poplatku závisí od dĺžky platnosti rybárskeho lístka:

 • týždenný - 1,50 €
 • mesačný - 3,00 €
 • ročný - 6,50 €
 • trojročný - 16,50 €

Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Belej nad Cirochou.

Oslobodenie od poplatku:

Od poplatku sú oslobodení

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odoborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, zamestnanci Slovenskéího rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,
 • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,
 • osoby do 15 rokov.

                                                                                                                                                                                   Obecný úrad Belá nad Cirochou

                                                                                                                                                                                    Mgr. Katarína Gnipová

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com